Covid-19 ställer vården och samhället inför dess största utmaning i modern tid. Det är kritiskt att multisjuka äldre så långt som är möjligt kan klara sig själva i hemmet, för att minska denna riskgrupps exponering för Covid-19 och minska belastningen på sjukvården. Vi kan hjälpa till!

OPTILOGG® - Det enda kliniskt bevisade verktyget som halverar behovet av sjukvård för våra sköraste multisjuka äldre1-3

BÖRJA FÖRSKRIVA OPTILOGG®


  • Grundversionen av OPTILOGG® är lika lätt att förskriva som en krycka, det krävs inga ändrade arbetssätt eller integration med IT-system
  • När vårdorganisationen är redo går det lätt att koppla upp OPTILOGG®, skala upp med nya sensorer och ansluta till andra system
  • Vi har stöttat kroniker i över 10 000 patientmånader utan komplikationer. Vi kan egenvård!

OPTILOGG® Bas


Ett hembaserat verktyg för multisjuka äldre helt utan teknikvana. Kliniskt bevisat att halvera slutenvårdsbehovet genom stärkt egenvård. Detta utan att addera arbetsuppgifter till vården.

Endast OPTILOGG® kan erbjuda detta.

OPTILOGG® Plus


Det är lätt att skräddarsy OPTILOGG® för varje enskild patient. Högkvalitativa, medicintekniskt klassade sensorer finns som tillval på individbasis. Stötta människor med hjärtsvikt, hypertension, arytmier eller KOL.

KOM IGÅNG INOM 7 DAGAR

KONTAKTA OSS:

OPTILOGG® Kontakt


Det mest kostnadseffektiva vårdmötet är det som inte behövs, men vissa situationer kräver ett vårdmöte.
OPTILOGG® kan därför erbjuda säkra videomöten, samt tillgängliggöra patientdata på distans.

  1. Melin et al., 2018, J Cardiovasc Nurs, “Effects of a Tablet Computer on Self-care, Quality of Life, and Knowledge: A Randomized Clinical Trial”.
  2. Hovland-Tånneryd et al., 2019, BMJ Open Heart, "From randomised controlled trial to real world implementation of a novel home-based heart failure tool”.
  3. Sahlin et al., 2019, European Journal of Heart Failure (2019) 21 (Suppl. S1), p.525, P2041, "Self-care management intervention in heart failure"

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

2020-03-29